Vòng nguyên khối

- 43%

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy (Tròn)

Giá khuyến mại 2.000.000₫

Giảm giá: 3.500.000₫

Xem trước
- 43%

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy (Dẹt)

Giá khuyến mại 2.000.000₫

Giảm giá: 3.500.000₫

Xem trước
- 21%

Vòng Tay Serpentine Xanh Lá

Giá khuyến mại 950.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 21%

Vòng Tay Serpentine Xanh Lá Bản To

Giá khuyến mại 950.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 21%

Vòng Tay Serpentine Vàng Nâu

Giá khuyến mại 950.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 21%

Vòng Tay Serpentine Xanh Lá Bản Vuông

Giá khuyến mại 950.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 21%

Vòng Tay Serpentine Xanh Cốm Đậm

Giá khuyến mại 950.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 21%

Vòng Tay Serpentine Trắng Xanh

Giá khuyến mại 950.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 21%

Vòng Tay Serpentine Xanh Lục Bản Dẹt

Giá khuyến mại 950.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 21%

Vòng Tay Serpentine Xanh Lục Bản Vuông

Giá khuyến mại 950.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 21%

Vòng Tay Ngọc Serpentine Trắng

Giá khuyến mại 950.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 19%

Vòng Tay Ngọc Cẩm Thạch Mẫu 4 VD503TN

Giá khuyến mại 3.000.000₫

Giảm giá: 3.700.000₫

Xem trước