Vòng nguyên khối

- 25%

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy (Tròn)

Giá khuyến mại 2.625.000₫

Giảm giá: 3.500.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Ngọc Cẩm Thạch Mẫu 4 VD503TN

Giá khuyến mại 2.775.000₫

Giảm giá: 3.700.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Ngọc Cẩm Thạch Mẫu 3

Giá khuyến mại 3.240.000₫

Giảm giá: 4.320.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy (Dẹt)

Giá khuyến mại 2.625.000₫

Giảm giá: 3.500.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy 2A (Dẹt) VD5052A51

Giá khuyến mại 5.625.000₫

Giảm giá: 7.500.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Ngọc Cẩm Thạch Mẫu 2 VD503DD

Giá khuyến mại 3.240.000₫

Giảm giá: 4.320.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Serpentine Xanh Lá

Giá khuyến mại 900.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Serpentine Xanh Lá Bản To

Giá khuyến mại 900.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Serpentine Vàng Nâu

Giá khuyến mại 900.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Serpentine Xanh Lá Bản Vuông

Giá khuyến mại 900.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Serpentine Xanh Cốm Đậm

Giá khuyến mại 900.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước
- 25%

Vòng Tay Serpentine Trắng Xanh

Giá khuyến mại 900.000₫

Giảm giá: 1.200.000₫

Xem trước