Trang Sức Charm Vàng

- 19%

Bi Kim Tiền Vàng 10K 1.13g

Giá khuyến mại 1.300.000₫

Giảm giá: 1.600.000₫

Xem trước
- 20%

Bi đính đá Vàng 10K 1.14g

Giá khuyến mại 800.000₫

Giảm giá: 1.000.000₫

Xem trước
- 23%

Bi Kim Tiền Vàng 10K 0.73g

Giá khuyến mại 1.000.000₫

Giảm giá: 1.300.000₫

Xem trước
- 25%

Bi Kim Tiền Vàng 10K 0.5g

Giá khuyến mại 600.000₫

Giảm giá: 800.000₫

Xem trước
- 20%

Bi Vàng 9999 0.55g

Giá khuyến mại 1.200.000₫

Giảm giá: 1.500.000₫

Xem trước
- 22%

Bi Kim Tiền Vàng 9999 1g

Giá khuyến mại 1.800.000₫

Giảm giá: 2.300.000₫

Xem trước
- 22%
Xem trước
- 10%

Vòng Tay Diopside 3A Mix Hoa Đào Ngọc Bích, 2 Bi Vàng 10K V070208HD05

Giá khuyến mại 5.600.000₫

Giảm giá: 6.200.000₫

Xem trước
- 15%

Vòng Tay Diopside 3A Mix Hoa Đào Ngọc bích và 2 Bi Vàng 9999 (0.5g) V970208HD05

Giá khuyến mại 5.600.000₫

Giảm giá: 6.600.000₫

Xem trước
- 13%

Vòng Tay Diopside 3A Mix lu thống Ngọc bích và 2 Bi Vàng 9999 (1.00g) V970208LT10

Giá khuyến mại 6.600.000₫

Giảm giá: 7.600.000₫

Xem trước
- 12%

Vòng Tay Diopside 3A Mix lu thống Ngọc bích và 2 Bi Vàng 9999 (0.55g) V970208LT05

Giá khuyến mại 5.840.000₫

Giảm giá: 6.640.000₫

Xem trước
- 11%

Vòng Tay Diopside 3A Mix 3 Bi Vàng 9999 (0.55g) V9702083055

Giá khuyến mại 6.440.000₫

Giảm giá: 8.300.000₫

Xem trước