Tỳ hưu mặt dây, nhẫn

- 25%

Mặt Đá Tỳ Hưu Ngọc Bích Xanh

Giá khuyến mại 1.072.500₫

Giảm giá: 1.430.000₫

Xem trước
- 25%

Mặt Tỳ Hưu Cẩm Thạch Trong

Giá khuyến mại 465.000₫

Giảm giá: 620.000₫

Xem trước
- 25%

Mặt Tỳ Hưu Cẩm Thạch VIP

Giá khuyến mại 1.072.500₫

Giảm giá: 1.430.000₫

Xem trước
- 25%

Mặt Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng

Giá khuyến mại 720.000₫

Giảm giá: 960.000₫

Xem trước
- 25%

Mặt Tỳ Hưu Thạch Anh Tím

Giá khuyến mại 615.000₫

Giảm giá: 820.000₫

Xem trước
- 25%

Mặt Đá Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng

Giá khuyến mại 390.000₫

Giảm giá: 520.000₫

Xem trước
- 25%

Mặt Tỳ Hưu Aquamarine.

Giá khuyến mại 877.500₫

Giảm giá: 1.170.000₫

Xem trước
- 25%

Mặt Tỳ Hưu Cẩm Thạch Huyết.

Giá khuyến mại 615.000₫

Giảm giá: 820.000₫

Xem trước
- 25%
- 25%

Mặt Tỳ Hưu Cẩm Thạch Sơn Thủy.

Giá khuyến mại 937.500₫

Giảm giá: 1.250.000₫

Xem trước
- 25%

Mặt Tỳ Hưu Cẩm Thạch.

Giá khuyến mại 337.500₫

Giảm giá: 520.000₫

Xem trước
- 25%

Mặt Tỳ Hưu Đá Mắt Hổ 9B818MM

Giá khuyến mại 615.000₫

Giảm giá: 820.000₫

Xem trước